Förändring är det enda konstanta – Horisont Arkitekter
Paviljong Reträtt– Krupinski/Krupinska
Betraktelser vid vatten – White Arkitekter
Picnic or No Picnic – Elding Oscarson
Atrium 126– Christian Wilke
Rödluvan – Karlsson/Lauri
Hemliga trädgårdar – Gunilla Svensson och Pernilla Norrman
Back to Top