Förändring är det enda konstanta – Horisont Arkitekter

Rödluvan – Karlsson/Lauri

Paviljong Reträtt– Krupinski/Krupinska

Betraktelser vid vatten – White Arkitekter

Picnic or No Picnic – Elding Oscarson

Atrium 126– Christian Wilke

Hemliga trädgårdar – Gunilla Svensson och Pernilla Norrman

Back to Top